DİĞER DİLLER

fransa fransızca dil okulu
Fransa

Fransa'da Eğitim
Fransa Dil Okulları
ispanya ispanyolca dil okulu
İspanya

İspanya'da Eğitim
İspanya Dil Okulları
italya italyanca dil okulu
İtalya

İtalya Haritası
İtalya Dil Okulları
almanya almanca dil okulu
Almanya

Almanya'da Eğitim
Almanya Dil Okulları
isviçre almanca dil okulu
İsviçre

İsviçre'de Eğitim
İsviçre Dil Okulları
avusturya almanca dil okulu
Avusturya

Avusturya'da Eğitim
Avusturya Dil Okulları
çin çince dil okulu
Çin

Çin'de Eğitim
japonya japonca dil okulu
Japonya

Japonya Haritası
rusya rusça dil okulu
Rusya

Rusya Haritası
arjantin ispanyolca dil okulu
Arjantin

Arjantin Haritası
meksika ispanyolca dil okulu
Meksika

Meksika Haritası
küba ispanyolca dil okulu
Küba

Küba Haritası

Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Japonca Kursları

Dil Okulu Fiyatları (Almanca, Fransızca, İtalyanca, ispanyolca, Çince, Japonca, Rusça Dil Eğitim Fiyatları) için tıklayınız.

yurtdışı dil okuluAlmanca: Hint-Avrupa dillerinin Germen Dilleri koluna bağlıdır ve dünyânın yaygın dillerinden biridir. Avrupa Birliği' nin resmî dillerinden biri ve en çok konuşulanıdır.
Almanya, bilim ve teknikte dünyanın en ileri gelen ülkelerindendir. Ayrıca bilindiği gibi Almanya'da pek çok vatandaşımız yaşamaktadır. Almanca'da belirli bir temele sahip olarak bu ülkede üniversite okumak, staj yapmak ve çok çeşitli teknik imkanlardan faydalanma olanağı vardır. Almanya üniversitelerinin eğitim dili Almanca ve çok az üniversite ve bölümde İngilizce' dir. Programlara başlayabilmek için öğrencilerin Almanca DSH veya TestDaf sınavını geçmeleri gerekmektedir.
Almanya, Türkiye için her dönemde ticari ilişkiler, ithalat ve ihracat alanında daima en çok işlemin gerçekleştiği ülke olmuştur ve yakın gelecekte de böyle olması beklenmektedir.
Ayrıca ülkemizi en çok ziyaret eden ve en çok tatil yapan ülke vatandaşları Almanlar olmaktadır. Özellikle güney yörelerimizde Almanca, turizm alanında en geçerli dildir. Bu sayede birçok ticari alanda başarılı olmak için, Almanca bilmek çok büyük bir ayrıcalıktır.

Çince: Çince, Japonca ve Korece' nin yazılmasında da kullanılan simgesel grafikler veya logogramlardan oluşur. Çince karakterler alfabeden farklı olarak ses belirtmek için kullanılmaz, bir tür resim yazısından türemiştir. Bu nedenle farklı dillerde değişik seslerle okunabilir, ancak anlam değişmez. Bu özelliği trafik işaretlerine benzetilebilir. Söz dizimi olarak Çinceden tamamen farklı dilleri konuşan Japonlar ve Koreliler ise temel gramer kurallarını öğrendikten sonra Çince Budist yazmaları gibi belgeleri okuyabilmişlerdir. Bu yönüyle Çince karakterler Uzakdoğu'da kültürel alışverişin temel taşıdır. Çin'de 1956 yılından sonra sadeleştirilmiş karakterler kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşılık Tayvan, Hong Kong ve Macau' da halen geleneksel karakterler kullanılmaktadır.
Çin, günümüzde her alanda kendini yenileme ve dünya çapında gelişmelere imza atmaktadır. Bir millet, devlet ya da ülke varlığını en iyi kendi diliyle temsil edeceğinden bu hedeflerini gerçekleştirirken Çin hükümeti Çin diline verdiği önemi arttırmakta ve yüzyıllar boyunca koruduğu dilini şimdi uluslararası alanda kullanılacak bir iletişim dili haline getirmek istemektedir. Çin Devleti, Çin' de eğitim görecek öğrencilere ve hem de Çin kültürünü tanıtacak kendi vatandaşlarına çok cazip burs imkanları sunmaktadır. Gelişmenin eğitimle temellendirilmesi gerektiği önemle vurgulanmaktadır. Diğer ülkeler Çin'de olan gelişmelere seyirci kalmamakta ve bu devin gücünden yararlanma ve onunla iş birliği yapma çabası içerisindedir. Özellikle ticaret yollarını açmak amacıyla Çin diline verilen önem her geçen gün artmaktadır. Hızla gelişen ve büyüyen ticari ilişkilerden dolayı Türkiye’de de Çince bilen eleman ihtiyacı büyük oranda artmaktadır.

İspanyolca: Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Romans Dillerinden biridir ve yazıldığı gibi okunur. Dünyada en çok konuşulan üç dilden biridir. Dünyada İspanyolca' yı ana dili olarak konuşan 400 milyon, toplam olarak bilen 500 milyon insanın olduğu tahmin edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri' nin anayasası bir resmi dil tanımlamamakla birlikte, ülkenin genelinde konuşulan İngilizce' den sonra en çok konuşulan ikinci dil İspanyolca'dır. Ülke içinde anadili İspanyolca olan 42 milyon kişi vardır. Özellikle güney bölgelerinde sadece İspanyolca konuşarak yaşanabilir.
İspanyolca, bilindiği gibi İspanya’dan başka, Brezilya'nın dışındaki tüm Güney Amerika ülkelerinin de anadildir. Dolayısıyla tüm dünya genelinde İngilizce'den sonra en çok geçerli olan ticaret dilidir. Ayrıca Latin kültürünün dünya üzerindeki etkisi nedeniyle çok önemli bir kültür ve sanat dili de olmaktadır.
Ülkemizde İspanyolca'nın önemi her gün artmaktadır. Yukarıda belirtilen küresel nedenlere ilave olarak ülkemizi ziyaret eden İspanyol turist sayısı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca İspanya ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkiler, ithalat ve ihracat hızla artış göstermektedir. Dolayısıyla İspanyolca bilen kişi gereksinimi artmakta, İspanyolca bilmek önemli bir avantaj haline gelmektedir.

Rusça: Avrasya'da yaygın olarak konuşulan ve Slav Dilleri arasında en yaygın olan dildir. Çok geniş bir coğrafyada konuşulan Rusça'nın Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra etkisini yitireceği düşünülmüş, fakat bunun doğru olmadığı zamanla ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde anadil kullanımına önem verilmeye başlansa da, Rusça hala o ülkelerin birbirleriyle ilişkilerinde temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Rusça öğrenmeye olan ilginin altında yatan bir başka neden ise gelişen teknoloji ve dolayısıyla artan iletişim ve etkileşim ortamıdır. Artık İngilizce den başka dilleri öğrenme istediği de bu anlamda ön plana çıkmıştır.
Hızla gelişmekte olan Rusya ekonomisi sayesinde, son yıllarda Rusya Birliği vatandaşları ülkemizi en çok ziyaret eden ülkeler arasında Almanlardan sonra ikinci sırayı almaktadırlar. Özellikle tatile gelen Rusların turizm yörelerinde çok alışveriş yaptıkları bilinmektedir. Rusça bilmek özellikle güney sahillerimizde son yıllarda çok aranan özelliklerden biri haline gelmiştir. Özellikle turistlere hitap eden sektörlerde Rusça çok önemli kazanç sağlamaktadır. Ayrıca Rusya ile ithalat ihracat ilişkilerimiz de her geçen gün artmakta, bu sektörde de Rusça bilmek çok önemli bir değer haline gelmektedir.