Avusturya' da Eğitim

Avusturya Cumhuriyeti ya da kısaca Avusturya, Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan, dokuz eyaletten oluşan bir federasyondur. Batıda Liechtenstein ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur. Avusturya anayasasına göre ülke demokratik federal bir cumhuriyettir. Burgenland, Karintiya, Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg ve Viyana olmak üzere dokuz eyaletten oluşmaktadır.

avusturya almancaDoğu Alpler üzerinde kurulmuş bulunan Avusturya'nın aşağı yukarı dörtte üçü dağlık arazidir. Göller bakımından çok zengin olmasına rağmen bu göllerin bir çoğu çok küçüktür. Ülkenin toplam alanının yarıya yakını ormanlıktır. Kuzey Alplerin ön bölgesini daha çok meşe ve kayın ağaçlarının hakim olduğu ormanlar kaplar. Ülkenin aşağı yukarı %47'si ormanlarla kaplıdır. Orta Avrupa'nın en fazla ormana sahip ülkesidir. Alplerin 2.150 metreye kadar olan yüksekliklerinde mevcut olan ormanların büyük bir kısmı özel şahıslara aittir. Ülkenin toplam alanının % 24'ü doğal koruma altındadır. Avusturya'da üç doğal park, yüzlerce de koruma alanı bulunur. Tabiat şartlarının uygunluğundan dolayı kış sporlarının merkezi durumundadır. Kış aylarında binlerce ziyaretçi kayak yapmaya Avusturya'ya gelmektedir. Avusturya'nın dağları, ormanları ve vadileri yaz ve kış aylarında ideal tatil yerleridir. Göller, dağlar ve vadiler çeşitli sporları ile ünlüdür. Dolayısıyla turizm ve özellikle kış sporları çok gelişmiştir.

Ülke Adı: Avusturya Cumhuriyeti
Başkenti: Viyana (Wien)
Hükümet: Parlamenter Demokrasi
Yönetim Biçimi: Demokratik Federal Cumhuriyet
Resmi Dil: Almanca
Para Birimi: Euro
Para Birimi Kodu:
Saat Farkı: Türkiye'den 1 saat geridir.
Ülke Telefon Kodu: 43
Uçuş Süresi: 2 saat
Part-Time Çalışma İzni: Üniversite öğrencilerinin part time çalışma izni vardır.
Üniversite/Master süresi: Lisans programları genellikle 4 yıl, Yüksek Lisans Programları ise 2 yıldır.

Avusturya'nın büyük bölümü, karasal ve okyanus etkileri gösteren, Orta-Avrupa geçiş ikliminin etkisi altındadır. Yoğun yağış ve batı rüzgarı, iklimi etkileyen önemli etkenlerdir. Alp bölgesinin kendine ait bir iklim özelliği vardır. Bu bölgede yazlar serin, kışlar bol kar yağışlıdır. Ülkenin kuzey ve batısını etkisi altına alan okyanus etkisi nedeniyle bu bölgelerde yağışlar daha düşüktür ve yıl içinde sıcaklık farklılaşmaları daha stabildir. Kışlar bu bölgelerde göreceli olarak yumuşak ve yazlar da sıcak geçer.Ülkenin doğusunda karasal iklim egemendir. Bu bölgede kışlar çok sert ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle kar şeklinde olup, alçak yerlerde yağmur halinde olur. Tuna Nehri kış aylarında donduğundan, ulaşımın aksamaması için buz kırma çalışmaları devamlı yapılır. Yükseklerde fırtınalar bazen çok şiddetli olur. Kara iklimi özelliğinden dolayı yaz ayları sıcak geçer. Bu mevsimde az miktarda da olsa yağış görülür.

Madenler bakımından oldukça zengin sayılan Avusturya'da demir, magnezyum, grafit ve kömür elde edilir. Dünyada en çok grafit üreten ülkedir. Petrol ve doğal gaz üretiminde Avrupa'da dördüncü sıradadır. Bunlardan başka bakır, çinko, kurşun, antimon, boksit ve tungsten madenleri de kafi miktarlarda üretilmektedir.

9 milyon civarında olan nüfusun yaklaşık % 93'ü Avusturyalı'dır. Türkler, Almanlar, Slavlar, Hırvatlar, Macarlar, Slovenler ve Çekler ülkenin başlıca azınlık gruplarıdır. Halkın % 68'i şehirlerde yaşar. Resmi dili Almanca' dır.

Ülkedeki eğitim kurumları Avrupa'nın en eski eğitim kurumlarındandır. Mesela Viyana Üniversitesi 1365'te kurulmuştur. Ülkede mevcut dört üniversite ve buna bağlı çeşitli fakülte ve üniversite seviyesinde akademiler vardır. Ayrıca Almanca eğitimi veren birçok dil okulu ülkenin çeşitli bölgelerine yayılmıştır.

Şehirler hakkında bilgiler

viyana dil okuluViyana: Avusturya'nın başkenti ve en büyük şehri, aynı zamanda ülkenin 9 eyaletinden yüz ölçümü bakımından en küçüğüdür. Yaklaşık 1.650.000 nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir, çevre ilçeleriyle birlikte Viyana' da yaklaşık iki milyon insan yaşar, bu da Avusturya nüfusunun yaklaşık dörtte birine denk gelir. Nüfus bakımından Avrupa Birliği'nin en büyük onuncu kentidir. Viyana müzik, güzel sanatlar ve tarihi eserlerin merkezidir. Operalar, sanat galerileri, bale gösteri salonları Viyana' da toplanmıştır. Viyana'nın sembolü olan Stefan Kilisesi şehrin tam merkezinde bulunur. Viyana Birleşmiş Milletlerin dört resmi merkez temsilciliğinden birine sahiptir. Kentte bulunan diğer önemli uluslararası kuruluşlar OPEC, AGİT ve Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü'dür. Bu özellikleri ile Viyana Avrupa'nın kültürel ve politik merkezlerinden biri haline gelmiştir.

1900 lü yılların başında Londra, New York ve Paris'ten sonra iki milyon nüfusuyla Dünyanın en büyük dördüncü kentiyken, I. Dünya Savaşı sonrasında nüfusunun önemli bir kısmını kaybetmiştir. Hala Habsburg hanedanının izlerini taşıyan eski kent merkezi ve Schönbrunn Sarayı Avusturya devletinin başvurusu üzerine Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından dünya kültür mirası olarak kabul edilmiştir.