IELTS Hazırlık Kursları

İletişim dilinin İngilizce olduğu işlerde çalışmak ve akademik eğitimine devam etmek isteyen adayların İngilizce yeterliliğini tespit etmek için dizayn edilmiş bir sınav sistemidir. İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede üniversiteler ve iş verenler tarafından kabul görmektedir.

100 den fazla ülkede, 300 den fazla merkezde uygulanan IELTS (The International English Testing System), birçok merkezde ayda en az bir kez uygulanmakta, sınav sonuçları sınavdan sonra 2-3 hafta içerisinde açıklanmaktadır.
ielts sınavı
İngiltere merkezli bir sınav olan IELTS, University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), British Council ve IDP, IELTS Australia tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. Akademik ve Genel IELTS sınavları olmak üzere iki formatta düzenlenen bu sınav dört dil becerisini kapsar; listening (dinleme), reading (okuma), writing (yazma) ve speaking (konuşma)

Dinleme ve konuşma modülleri Akademik ve Genel IELTS sınavlarında aynı şekilde uygulanırken okuma ve yazma modülleri farklı formatlarda uygulanır. Yüksek öğrenim için geçerli olan sınav Akademik IELTS sınavıdır.

Sınav Formatı: Testin süresi toplam 2 saat 45 dk' dır.

√ Dinleme (4 bölüm, 40 soru, 30 dk.)

√ Genel İngilizce Okuma (3 bölüm, 40 soru, 60dk)
- Akademik İngilizce Okuma (3 bölüm, 40 soru, 60 dk.)

√ Genel İngilizce Yazma (2 konu, 150-250 kelime, 30 dk.)
- Akademik İngilizce Yazma (2 konu, 150-250 kelime, 60 dk)

√ Konuşma (11-14 dk.)

Tüm bölümlerden alacağınız ayrı ayrı puanlara ilave olarak birde test puanınız olur. Bunlar size Test Rapor Formu şeklinde verilir (TRF). Sınavdan alınan Genel Not, Dinleme veya Okuma bölümlerinden alınan notlar buçuklu rakamlar (örn 4,5 veya 6,5 gibi) ile de ifade edilebilir. Ancak, Yazma ve Konuşma bölümleri sadece tam rakamlar ile belirtilir. (örn 4,0 veya 6,0 gibi)

1'den 9'a kadar olan puanlama ne ifade etmektedir?

9 - Expert User
Dil üzerinde tam bir hakimiyeti vardır; uygun, doğru, akıcı konuşma ve tam anlama becerisine sahiptir.

8 - Very Good User
Dil üzerinde sadece sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar dışında tam bir hakimiyeti vardır. Bilgisi dahilinde olmayan konularda anlaşmazlıklar olabilir. Zor ve detaylı tartışmalarda başarılıdır.

7 - Good User
Dil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar, uygunsuz kullanım ve yanlış anlamalar dışında eylemsel hakimiyeti vardır. Genellikle zor ve karmaşık dili iyi kullanır ve detaylı muhakemesini yapar.

6 - Competent User
Bazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili efektif kullanır. Yabancısı olmadığı konularda oldukça zor seviyedeki İngilizce' yi kullanabilir.

5 - Modest User
Hata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır. Bildiği bir konuda basit iletişim kurabilir.

4 - Limited User
Bilgisi dahilinde olan durumlarda bile İngilizce becerisi limitlidir. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Karmaşık ve zor bir dili kullanamaz.

3 - Extremely Limited User
Sadece çok iyi bildiği konularda anlaşıp ifade edebilir. İletişimde sık sık zorluk yaşar.

2 - Intermittent User
En basit bilgileri belirli kelimelerle ifade etmek, bildiği konularda kısa formüller kullanmak ve acil ihtiyaçlarını belirtmek dışında gerçek iletişim kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma İngilizce' sini anlamakta zorluk çeker.

1 - Non User
Birkaç kelime dışında dili kullanma yeteneği yoktur.

Yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilebilmeniz için genelde kabul edilen not 6.0 ve yukarısıdır. Ancak başvurulan ülke ve yüksek öğrenim kurumunun beklentilerine göre bu baraj değişmektedir. IELTS sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır.

- Sınav Hazırlık Kursları Fiyatlarımızı Görmek İçin Tıklayınız.