GMAT Hazırlık Kursları

GMAT (Graduate Management Admission) Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da işletme veya alt dallarında yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrencilerden istenen bir sınavdır. Birçok üniversite bu sınavı Amerikalı öğrencilerden de talep etmektedir. GMAT sınavı olmaksızın öğrenci kabul eden üniversitelerde olmasına rağmen kaliteli üniversiteler bu sınava girmeyi şart koşmaktadır.

Bölümleri

1. Sözel (Verbal) Bölüm
- Sentence Correction (Cümle Düzeltme)
- Critical Reasoning (Eleştirel Akıl Yürütme)
- Reading Comprehension (Okuduğunu Anlama)

2. Sayısal (Quantitative) Bölüm
- Data Sufficiency (Veri Yeterliliği)
- Problem Solving (Problem Çözme)

Puanlama

- Genel puan 200-800 arası
- Math. puanı 0-60 arası
- Verbal puanı 0-60 arası
- Analytical Writing Assessment puanı (AWA) 0-6 arası olmak üzere 4 ayrı puan alırsınız.

500 Puanın altı genelde üniversiteler tarafından düşük bir puan olarak algılanır. İyi üniversiteler ise genelde 650+ istemektedirler.

Sınav Süresi

Max. 150 dk. süren, çoktan seçme testine ilave olarak 2 adet ve her biri 30 ar dakikalık Analitical Writing Assessment (AWA) testinden meydana gelmiştir.

GMAT sınavında soruların zorluk dereceleri öğrencinin verdiği cevaplara göre artar veya azalır. Her doğru cevapta sonraki sorular zorlaşırken, yanlış verilen cevaplarda ise sonraki sorular kolaylaşır ve adayın puanının düşmesine neden olur. Katılımcı başvurmayı düşündüğü üniversitelere skorun gönderilmesini isteyebilir. Ayrıca öğrenci sınavın skoru ekranda görünmeden önce sınavını iptal etme hakkına sahiptir. Ancak skorlar ekranda belirdikten sonra böyle bir talepte bulunulamaz.

- Sınav Hazırlık Kursları fiyatlarını görmek için tıklayınız.