Kanada Eğitim Sistemi

Kanada'da eğitim sistemini ülkemizdeki gibi tek bir merkezden yöneten bir kurum yani federal bir eğitim bakanlığı yoktur. Merkezi bir sisteminin olmaması sebebiyle her eyalette farklı eğitim sistemi bulunmaktadır. Bu sebeple eğitim alanında birbirinden farklı uygulamalar mevcuttur. Her bir eyalette müfredatı geliştiren, sınavların standardını koyan, finansal düzenlemeleri yapan ve öğretmenlerin yeterliliğini belirleyen eğitim bakanlığı bulunur. Her eyaletin ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminden sorumlu kendi Milli Eğitim Bakanı olup bölge halkının istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim programları belirlenmektedir.

Kanada'da sistem ve okullar

Sistem, özel ve devlet destekli okullardan oluşmaktadır. Devlet okulları Kanada vatandaşlarına ücretsizdir, ancak yabancı öğrenci kabulleri eyaletten eyalete değişir ve genellikle ücretlidir. Bazı okullar ise sadece yabancı öğrencileri kabul etmektedir. Kanada'da eğitim dönemi genellikle Eylül'de başlar ve Haziran ayında sona erer. Üniversitelerde ise ara dönem olan Şubat ayında da öğrenci kabul edilir.

Çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan eğitim kalitesi yüksek ülkeler arasında her zaman Kanada bulunmaktadır.

Devlet Okulları

Kanada'da devlet okulları bölgesel düzeyde seçilen kurullar tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Birçok devlet okulu yabancı öğrenci kabul etmektedir. Yabancı öğrenci kabul şartları bölgeden bölgeye farklılık gösterir.

Özel Okullar

Bulundukları bölgenin eğitim bakanlıklarına bağlı olarak faaliyet göstermektedirler. Eğitim bakanlıklarının uyguladığı program ve standartlara göre eğitim verirler. Tamamı ücretlidir.

Community Colleges

Community Collegelerin (CC) normal okullardan farkı mesleki eğitime dayalı olması ve akademik perspektife sahip olmasıdır. Bu tip kolejler Association of Canadian Community Colleges kurumuna üyedirler. C.C' lerin temel amacı 2-3 yıl arası süren eğitimle sanayi ve ticaret alanında, öğrencilere çalışma hayatı için gerekli nitelikleri kazandırarak iş hayatına daha kısa sürede atılmalarına yardımcı olmaktır. Bu tür okullar ders ve stajlarını endüstrideki ihtiyaca göre belirlemektedir. Mezunlar sertifika (certificate) veya kolej diploması (college diploma) alırlar. Son zamanlarda community college'ler akademik kariyer seçeneği de sunmaya başlamışlardır. Bazı community collegelerde üniversiteye yatay geçiş imkanı bulunmakta hatta kolejler bağlantılı oldukları üniversitelere öğrencilerini yönledirmektedirler. Böylece kabul koşulları ağır yani kabul alınması zor olan üniversitelere C.C' ler aracılığıyla daha rahat girilebilmektedir.

Kanada' da Üniversite Eğitimi

Kanada'da yaklaşık 100 üniversite vardır. Kanada'da üniversiteye giriş için özel sınavlar yoktur. Her üniversite kendi kabul şartlarını kendi belirler ve her başvuru bireysel olarak değerlendirilir. Kanada üniversiteleri Fransız kolej ve İngiliz üniversite sisteminden esinlenerek bugünkü halini almıştır. Bu yüzden bazı üniversiteler aynı zamanda kolej (college) diye de adlandırılır. Kanada'da ülke genelinde çok sayıda üniversite ve üniversite kolejleri bulunmaktadır. Kanada üniversiteleri, kaliteli eğitimleri ve araştırmaları açısından dünyaca ünlüdür ve uluslararası alanda kabul görmektedirler. Kanada üniversitelerinden alınan dereceler Amerikan ve İngiliz üniversitelerine eş değer kabul edilmektedir.

Üniversitelerin büyük bir kısmı devlet üniversitesidir. Kanada üniversiteleri, birbirinden farklı bilim dallarında lisans eğitiminden doktoraya kadar tüm alanlarda diploma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca çok çeşitli sertifika programları ve profesyonel amaçlı programlar da mevcuttur. Üniversitelerin eğitim ücretleri bulunduğu bölgeye, kurumun yapısı ve sunduğu programlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Dönem olarak, eğitim genelde Eylül ve Haziran arasındadır fakat bazı üniversitelerde 3 dönemli eğitim de uygulanmaktadır.

Üniversite eğitimi iki bölüme ayrılmıştır;
Undergraduate Studies - Bachelor Degree (Lisans Eğitimi): Türkiye'de dört yıllık lisans eğitimine eşittir. Dört yıl bittikten sonra öğrenciler Bachelor diplomasını almaya hak kazanırlar. Tıp, Diş hekimliği, Mimarlık, Hukuk ve Mühendislik bölümleri bitirildikten sonra first proffesional degree diye adlandırılan diplomayı almaya hak kazanılır. Bu diplomayı alabilmek için bazı bölümlerde okuyan öğrencilerin LSAT (Hukuk) ve DAT (Diş hekimliği) gibi sınavları kazanmış olmaları gerekir.

Graduate Studies (Yüksek Lisans Eğitimi): Türkiye'de yüksek lisans eğitimine denk olan bu eğitimi yapabilmek için Bachelor (lisans) diploması  almış olmak gerekir. İki yıl süren Graduate studies eğitiminin sonunda doktora yapabilmek için şart koşulan Master diploması alınır. Bu diploma ile doctoral program'a katılmaya hak kazanılıp eğitim doktora ile devam ettirilebilir.

Kanada Üniversiteleri hakkında detaylı bilgi ve anlaşmalı çalıştığımız okullar için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Kanada'da öğrenciler İçin Çalışma İzni
Kanada' da tam-süreli (full time) öğrenci statüsünde eğitim gördüğünüz öğrenim kurumunun kampüsü içerisinde çalışabilirsiniz. Nova Scotia ve Ontario bölgesinde okuyan üniversite öğrencileri, 6 aylık eğitimlerini tamamladıktan sonra kampus dışında haftada 20 saatten fazla olmamak üzere çalışma hakkına sahiptirler. Ayrıca Kanada'da 1 yılını tamamlayan tüm adaylar çalışma izni için başvuru yapma hakkına sahiptir.