Amerika Eğitim Sistemi

Amerika'da eğitim sistemi 3 aşamadan oluşmaktadır;
1. Temel Eğitim (İlkokul ve lise dahil 12 yıldır.)
2. İkinci Eğitim
3. Yüksek Eğitim

İlk okullar (Elementary) 'Local Boards of Education' tarafından kontrol edilmektedir. Amerika'da çoğunlukla ilk ve Orta öğrenim zorunlu olup, bazı eyaletlerde farklılık gösterebilmektedir. Öğrenciler, temel eğitimin sonunda lise (high school) diploması elde ederler ve kolej veya üniversitelere girmeye hak kazanırlar. 5 veya 6 yıl süren ilk okul eğitiminden sonra öğrenci orta okula (middle school) başlar. Lise eğitiminden sonra öğrenciler ACT (American College Test) / SAT (Scholastic Assessment Test) gibi sınavlara girerler. SAT / ACT skorları ABD li öğrencilerin 17-18 yaşlarında hangi kolejlere veya üniversitelere gidebileceğini belirlemektedir. Yabancı öğrenciler ise birçok üniversitede ve bölümde bu sınavlardan muaftırlar.

texas üniversiteleriAmerika'da federal hükümet, Amerikan eğitim sistemine hiç bir konuda müdahalede bulunmaz. Yani okulları yönetmediği gibi, kitaplar yada takip etmeleri gereken öğretim metotları gibi konularda da herhangi bir tavsiye veya yaptırımda bulunmaz. Her eyalet kendi eğitim politikasını belirler ve uygular. Okul meclisleri, okul bölgesi için genel politikaları ve yabancı öğrencilerden alınacak harçların miktarını belirler.

ABD'de okullar ve sistem

Amerikan okullarında uygulanan öğretim metotları diğer ülkelerde uygulananlardan çok farklıdır. Teorik ve ezberden ziyade katılımı teşvik eden metotlar uygulanır. Yüzlerce öğrencilik büyük sınıfların yanı sıra bir kaç öğrencilik, küçük seminer sınıfları da vardır. Öğretmenler genellikle ders kitabını ve haftalık içerikleri belirler. Ayrıca öğrencilerin her dönem ödev hazırlamaları istenir. Fen öğrencilerinin laboratuvar çalışmaları yapmaları da gerekmektedir.

Lisans öğreniminde ise öğrencilerin iki senelik eğitimin sonunda belirli bir uzmanlık alanı seçmeleri beklenir. Uzmanlık alanları çok çeşitli olmakla birlikte, öğrencinin derinlemesine araştırma yapması istendiği için öğrencinin seçtiği alanı sevmesi bu anlamda çok önemlidir. Lisans öğrenimini bitiren öğrenciler için yüksek lisans eğitimi 1-2 sene, doktora eğitimi ise 3-5 sene sürmektedir. Amerika'da yüksek öğrenim;
- 2 yıllık kolejler (öğrenciler lisans eğitimlerinin ilk iki senelerini okurlar, eğitim ücretleri genel olarak daha ekonomiktir)
- 4 yıllık kolejler (4 yıllık kolejlerin master ve doktora programları yoktur)
- 2 yıllık master ve 2 yıllık doktora programları içeren üniversite programlarından oluşur.

Community Colleges ve Junior Colleges
Community College ve Junior College' ler iki amaç için eğitim vermektedirler:
1- Üniversiteye geçiş yapacak öğrencileri yetiştirmek,
2- Mesleki öğrenciler yetiştirmek

Community College' lar öğrencilere yüksek eğitimin ilk iki yılını almaları için programlar sunarlar. Bu programların amacı, eğitim maliyetlerini düşürmektir. Community College' lerdeki iki yıllık eğitim dört bölüme ayrılır;
- İyileştirici ve destekleyici programlar
- Genel Eğitim
- Teknik ve Mesleki Programlar
- Akademik konularda uzmanlaşma, hazırlık programları (yüksek öğrenime transfer yapmak isteyen öğrenciler için)amerika dil okulu

Transfer programlarına katılan öğrencilerin, Associate of Arts (A.A.) ve Associate in Science (A.S.) dereceleri yapmaları gerekmektedir. Bu programlar tamamen dört yıllık üniversite eğitimiyle birleştirici programlar olarak düzenlenmiş olup, öğrencilerin lisans diploması almak istedikleri konularla ilgili bir ön hazırlık yapmalarını sağlamaktadır.

Amerikan Üniversiteleri hakkında bilgi almak ve anlaşmalı çalıştığımız community college ler için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Öğrenciler İçin Çalışma İzni
Dil okulu veya üniversite fark etmeksizin F-1 öğrenci vizesi ile ABD'ye giden yabancı öğrencilerin ilk dokuz ayda kampüs dışında çalışması kanunen yasaktır. Kampüs içerisinde ise eğitimlerini aksatmayacak şekilde çalışabilir. Öğrenciler için, kampüs içi çalışma konusunda Göçmen ve Vatandaşlığa Kabul Hizmeti biriminden izin alınması zorunlu değildir. 9. aydan sonra ise öğrenciler çalışma izni için başvuru yapabilirler.