İngiltere Eğitim Sistemi

İngilizlerin siyasi, politik ve ekonomik alanlardaki geçmişlerine ve uygulamalarına bakılınca son derece planlı, programlı ve iyi organize oldukları hemen görülür. Bu uygulamalar eğitim kalitesini de beraberinde getirmiştir. Britanya' da "devlet okulu" ve "ücretli-bağımsız okul" olmak üzere iki okul sistemi bulunmaktadır. İlk ve orta eğitim sistemindeki devlet okulları İngilizler için ücretsiz, bağımsız okullar ise ücretlidir. Devlet okullarında ulusal müfredat verilmek zorundadır, bağımsız okullarda ise böyle bir zorunluluk yoktur. İngiliz öğrencilerin büyük çoğunluğu devlet okullarında eğitim almayı tercih etmektedirler. Üniversitelerde ise farklı bir durum söz konusudur ve İngiliz üniversitelerinin tamamı ücretlidir. İngiliz üniversiteleri köklü geçmişleri, sundukları programlardaki kaliteleriyle dünyanın sayılı eğitim kurumları arasındadırlar.

ingiltere üniversite sistemiİngiliz eğitim sistemi Türkiye'den farklıdır. Öğrenim 6 yaşında başlar ve 10 yıl kesintisiz devam eder, 16 yaşında öğrenimini tamamlayan öğrenciler Türkiye'de lise diplomasına denk sayılan GCSE sınavına girerler (General Certificate of Secondary Education) ve mezun olurlar. GCSE belgesiyle orta öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler üniversiteye başlayabilmek için A-Level (Advanced Level) adı verilen ayrı bir ön eğitimi tamamlamak zorundadırlar. Standart olan A-Level eğitimini tamamladıktan sonra A-Level başarı notuna göre üniversite yerleştirmeleri yapılır, fakat yabancı öğrenciler için A-Level dan farklı olarak ayrıca Foundation adlı alternatif bir programda bulunmaktadır.

Sistem ve okullarda eğitim

Birleşik Krallık' ta ilk öğretim ve orta öğretim 'zorunlu okul eğitimi' adı altında birleştirilmiştir. Bütün eğitim hayatı ise 3 aşamaya ayrılmıştır.

1. Okul Eğitimi (School Education): Zorunlu eğitim dönemidir. Öğrenciler 6-11 yaş arasında ilk öğrenim ve 11-16 yaş arasında da orta öğrenim olmak üzere 16 yaşına kadar toplam 10 yıl zorunlu okul eğitimi alırlar. 16 yaşında GCSE (General Certificate of Secondary Education) adlı sınavı veren öğrenciler mezun olmuş sayılırlar. GCSE sertifikası Türkiye'de lise diplomasıyla aynı denkliktedir.

2. İleri Eğitim (Further Education): İngiltere'de mesleki ve sosyal alanlarda eğitim veren kısa veya uzun süreli pek çok ileri eğitim kuruluşu vardır. Bunlar pek çok iş koluna yönelik sayısız diploma ve sertifika programları sunarlar.ingilterede okullar 3 aydan 2 yıla kadar olabilen bu mesleki eğitim programları pek çok saygın ve tanınmış "College" veya "Institute" tarafından yürütülür ve öğrencilere pazarlamadan denizciliğe, turizmden tasarıma kadar pek çok alanda sertifikalar ve diplomalar sunarlar. Bu sertifika programları, yabancı öğrenciler tarafından da hem düşük maliyetli hem de kısa süreli olmaları sebebiyle tercih edilirler.

3. Yüksek Eğitim (Higher Education): İngiltere'de yüksek öğrenim, Türkiye'de olduğu gibi "lisans ve yüksek lisans" olarak iki aşamalı değildir. "A-Level", "Lisans" ve "Yüksek Lisans" şeklinde ilerleyen üç aşamadan oluşur.
A-Level zorunlu okul eğitimini tamamlayan öğrenciler üniversiteye başlamadan önce iki akademik yıl boyunca A-Level okullarına giderler. Öğrencilerin hangi üniversiteye yerleşeceği A-Level başarı notuna göre belirlenir. Uluslararası öğrenciler için A-Level derecesine ilave olarak foundation programları da sunulmaktadır. A-Level programları genellikle 2 yıl foundation programları ise 1 yıl sürer.
Lisans eğitimi 2 akademik yıl süren A-Level eğitiminin sonrasında başlar ve toplam 3 yıl sürer. A-Level eğitimiyle birlikte toplam 5 yılık bir sürede üniversite eğitimi tamamlanmış olur. Foundation eğitimi almayı tercih eden uluslararası öğrenciler, Türkiye'de ki 3 yıllık lise eğitiminden sonra 1 yıl foundation eğitimi alır ve sonrasında 3 yıl daha okuyarak toplam 4 yılda lisans eğitimini tamamlar.. 4 yıllık lise mezunları ise bazı durumlarda doğrudan 3 yıllık lisans eğitimine başlayabilirler. Genel olarak sosyal bilimler alanında lisans diploması alanlar BA (Bachelor of Arts), fen bilimleri alanında lisans diploması alanlar da BSc (Bachelor of Science) olarak adlandırılırlar.
Yüksek Lisans (Master) İngiltere'de çoğu bölümde 1 yıl sürer. Bitirme tezi ise derslerin sona erdiği yaz yada daha sonraki dönemde teslim edilmektedir. Yüksek lisans seviyesinde en yaygın alanlar MA (Master of Arts), MSc (Master of Science), LLM (Master of Laws)' dır.
yüksek lisans
İki çeşit yüksek lisans programı vardır: Taught Master ve Research Master. Research Master, sınıfta eğitim görme anlayışı yerine öğrencinin kendisine verilen bir alanda bağımsız olarak araştırma yapması, tez hazırlayıp sunması ve bu teze göre diplomasının verilmesi şeklindedir. Taught Master ise bilinen şekli ile dersleri takip ederek sonrasında öğrencinin kendisine verilen bir konuda tez hazırlaması şeklindedir.

İngiltere'de MBA

İngiltere'de MBA programları, yöneticilik, problem çözebilme ve stratejik kararlar alabilme becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmaktadır. Bankacılıktan finansa, inşaattan sağlığa yüzlerce farklı alana yönelik MBA programı vardır. Programlar iş dünyasına yönelik olduğu için bazı üniversiteler çalışanlar için "Uzaktan Eğitim" olanağı da sunmaktadır. ATA Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak yoğun talep aldığımız İngiltere'de MBA seçeneği için uygun fiyatlı üniversiteler sunmaktayız. İlaveten kariyer beklentisi yüksek ve ücreti sorun etmeyecek adaylara İngilterenin en iyi üniversitelerinden de kabul alabilmekteyiz.

İngiltere sağlık sigortası ve çalışma izni

İngiltere' de altı aydan fazla süreli öğrenim gören yabancı öğrenciler (öğrenci vizesi sahibi olanlar) Ulusal Sağlık Hizmeti Sigortası çerçevesinde ücretsiz temel sağlık hizmeti alabilirler. Böylece sağlık masraflarınız için ayrı bir bütçe ayırmanıza gerek kalmaz. Sağlık hizmetlerinden faydalanamadığınız durumlarda özel sağlık sigortası yaptırmak ise isteğe tabidir.

Öğrenciler İçin Çalışma İzni
İngiltere'de lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim almak amacıyla bir üniversiteye kayıt olarak öğrenci vizesi alan tüm öğrencilere yasal olarak part-time çalışma izni verilmektedir.