Yaz Okulu Nedir?

Yaz okulu programları, özellikle Haziran - Ağustos dönemlerini kapsamakta, 11 - 17 yaş grubu arasındaki öğrencilere yabancı dil eğitiminin yanı sıra aktivite ve sosyalleşme imkanlarını bir arada sunmaktadır. Yaz okullarına bireysel katılım olabileceği gibi grup halinde katılmak da mümkündür.

Okullar deneyimli eğitimcilere sahip olmalarının yanında kendi ülkelerinin resmi eğitim kurumlarınca denetlenen ve uygunluk belgesi olan tecrübeli okullardır.

yurtdışında kampKamp merkezlerinde fiyatlar farklılık göstermektedir. Bazı okullarda kurs ücretleri diğerlerine göre ekonomik bazı merkezlerde ise pahalıdır. Bunun en büyük sebebi; okulların hizmet ve kalite açısından farklı seviyelerde olmasıdır. Özellikle yaz okullarında öğrenciye sunulan imkanla fiyatlar arasında doğru orantı vardır. Örneğin; dil eğitiminde kullanılan teknolojik eğitim malzemeleri, ders saatlerinin yoğunluğu, sosyal ve kültürel etkinliklerin fazla olması, okulun spor-aktivite ve eğitim konularında daha donanımlı olması, konaklama alternatifleri ve özellikleri gibi faktörler fiyatlar üzerinde doğrudan etkilidir.

Yurtdışında Yaz Okulunun Amacı

Yaz okullarına dünyanın birçok değişik ülkesinden eğitim ve tatili bir arada yaşamak isteyen öğrenciler gelmektedir. Öğrencilerin bu yaşlarda kurdukları uluslararası diyaloglar ve değişik kültürlerden arkadaş edinmeleri ileriki yaşantılarında dışa dönük ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Erken yaşlarda yurtdışı deneyiminin sağladığı bir diğer artı ise özgüven artışı ve kişisel gelişimin hızlanmasıdır.
yaz okulu
Yaz okulu programlarına katılan öğrenciler, gittikleri ülkenin kültürü ve genel yapısını yaşayarak öğrenir ve yabancı dili daha çok severler. Kendi yaş gruplarından yabancı öğrencilerle pratik yapma imkanını da elde eden öğrenciler, sabahtan öğlene kadar yapılan sınıf derslerine ilave olarak öğleden sonra okul tarafından organize edilmiş sosyal aktivilere katılırlar.