Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Lise diplomasının veya henüz diplomasını almamış adaylar için mezuniyet belgesinin noter tasdikli fotokopisi.
  2. Lise ders dökümü (transkript)
  3. Sağlık raporu... Devlet hastanesi veya sağlık ocaklarından alınacak "Fiziki ve ruhsal açıdan bir yüksek öğretim kurumunda eğitim almasında sakınca yoktur" ibaresi bulunan rapor.
  4. Varsa ÖSS sınav sonuç ve yerleşme belgesi.
  5. 1 adet resim (arka fon beyaz olmalıdır)
  6. Pasaportun resimli sayfası
Önemli Notlar:
  1. Yukarıdaki tüm belgelerin noter onaylı olarak yeminli tercüman tarafından Bulgarca’ya çevrilmesi ve tüm belgelere (tercümeler dahil) ilgili valilik yada kaymakamlık tarafından Apostil onayı yapılması gerekmektedir.
  2. Tüm belgelerin yeni tarihli olması gerekmektedir.
  3. Bazı belgelerin hazırlanması sırasında zorluk yaşamanız halinde örnek belgeler için lütfen bizimle irtibata geçiniz.